skip to Main Content
+46 70 327 64 08 info@lusth.se

Projekt Utpost Ost

Jag jobbar för tillfället på en temautställning med namn Utpost Ost. Var vernissaget kommer att äga rum är forfarande oklart men någonstan i Stockholmstrakten blir det. För att behålla spänningen och överraskningsmomentet vill jag därför i dagsläget inte lägga ut några bilder som ingår i temat. Jag har dock haft en förhandsvisning i min atelje på Yxlan som rönte stort intresse hos de som var där. Gå gärna in på projektets Facebooksida där jag löpnande kommer att informera om hur det fortlöper. Ett stalltips kan vara att det blir vernissage någonstans mellan november 2019 och februari 2020 men det beror på val av lokal.

Projektets Facebooksida är:
https://www.facebook.com/utpostost/

Back To Top