skip to Main Content

Världen

De flesta gamla huvudstäderna från tiden innan, ligger under vatten og är borta, det var ju där man anlade dem, nära vatten. Det har gjort att de gamla länderna tappat greppet helt og hållet. Sverige är inget undantag. All energi har gått åt att hålla näsan ovanfør vattenytan, bildligt og faktiskt även bokstavligt talat. Norrmännen har hjälpt oss mykket før de påverkades inte så mykket. Det som kallades Danmark førsvann helt og hållet medan Ryssland, Tjekkien, Rumänien, Slovakien, i stort sett, fortsatte att jobba på som vanligt.

Jag skiter i politiken men alla påverkas og det svenska språket blir lite knasigt när det blandas med norskan – og en del ryska.

Europa førsøker att hålla ihop og man hør inte mykket från andra håll, alla har väl fullt upp med sitt. Allt är ju bløtt, fuktigt, lerigt och nergånget øverallt, det eviga regnandet gør att vätan blir ett dagligt problem, driver det inte in från havet så kommer det ovanifrån. Vädret är som svart och vit, på eller av, sol eller regn, lugnt eller storm, på himlen skapas de mest spektakulära molnformationer och så har det varit i hela mitt liv även om farfar berättat att det var annat innan floden.

Mycket är annorlunda idag. Flyget dog helt og hållet i og med bränslekrisen, men det var ju långt innan min tid. På farfars tid fløg man ju jorden runt på en dag om man ville. Nu får man nøja sig med drønarna men man kommer ju inte så långt per laddning og får inte plats med mykket heller. Men jag är nøjd. Det gør att jag får vara ifred här ute.

Texten som ligger här är ett “framework” och ett första utkast. Jag jobbar fortlöpande med att utöka och fördjupa berättelsen och den färdiga texten kommer inte att kunna ses förrän boken är tryckt och klar.

Back To Top