skip to Main Content

Wijkø

Wijkø, så får den heta, min lilla kobbe mitt ute i det väldiga. Jag kan nog säkert ta reda på vad den hette innan floden men vad skulle det vara bra før? Allt är ändå borta, som pappa skulle sagt. Vi behøver nya kartor, nya namn, nya farleder, nya ägobevis. Jag har fått mina papper nu, papper på att jag äger den här obetydliga lilla skitøn. Jag Otto Wijk på Wijkø. I gengäld ska hjälpa till att mäta upp og korrigera de bristfälliga kartorna som finns øver de här ostliga delarna. Märka ut alla konstiga saker som stikker upp under ytan og som kan punktera skrovet på vilket fartyg som helst. Det är ett ok pris før att få sätta mitt namn på den här øn.

Det finns ett näs på sydøstra udden där det är tillräkkligt djupt før att anlägga bryggor, där ska jag førsøka plasera husmodulerna. Dessutom är det skyddat det mot nordliga og ostliga vindar som brukar vara de elakaste här ute. För jäklar vad det kan blåsa.

Nu har jag fått ut bryggor, vindsnurra, båthus, husmoduler, avsaltningsanläggning og mer kommer. Jag ska ha arbetsplatsen här ute så får Nika driva Elektrobotiksanläggningen på fastlandet efter eget huvud. Hon tykker jag är konstig men fattar nog tids nog. Jag har min snabba flygbåt og kan ta mej in till henne på 20 minuter om det skulle behøvas.

Texten som ligger här är ett “framework” och ett första utkast. Jag jobbar fortlöpande med att utöka och fördjupa berättelsen och den färdiga texten kommer inte att kunna ses förrän boken är tryckt och klar.

Back To Top